* Klicka här för att anmäla till höstens verksamhet *
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Borås GS
Rörelse hela livet
Truppgymnastik

Varför du är så viktig...


Som förälder till ett barn i tävlingsverksamheten är ditt engagemang otroligt värdefullt, för var enskild medlem och för föreningen i stort. Borås Gymnastiksällskap är en ideell förening och det är med din kunskap och ditt engagemang vi kan utvecklas och växa. Med din hjälp kan vi anordna tävlingar och uppvisningar som är två viktiga inkomstkällor till tävlingsverksamheten. Tävlingsverksamheten åker årligen på tävlingar samt genomför gemenskapsbildande aktiviteter i respektive grupper.

Anmälan till föräldraengagemang

Du skriver in dina egna uppgifter och genom din anmälan placeras du i önskad funktionärsgrupp. Beskrivning av grupperna finns i menyn.

Du kan när du vill byta grupp eller ändra dina uppgifter. Kontakta kansliet för att göra detta. Är ni två föräldrar/vuxna som önskar dela på ansvaret, men vill vara i olika arbetsgrupper, gör ni varsin anmälan. Dina uppgifter kommer endast att finnas i vårt medlemssystem. Ditt namn är det enda vi kommer att behandla som offentligt. Namn och mailadress används av organisationsledarna*

 

Inför ett arrangemang tillfrågas du om deltagande. Kan man inte delta vid ett tillfälle tackar man bara nej. Det kan såklart finnas möjlighet till insatser utanför arrangemangsdagen om det passar bättre. Ditt engagemang kan även bidra till att utveckla verksamheten och skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar.


* Organisationsledare är föräldrar i tävlingsverksamheten som genom sitt frivilliga engagemang ansvara för en funktionärsgrupp. Det är organisationsledarna som ordnar med bemanning av funktionärer samt ansvarar för organisering av arrangemangets olika funktionärsuppgifter med stöd från kansliet.


Borås Gymnastiksällskap står för Gemenskap, Glädje, Hälsa och Inspiration. 
Ditt engagemang är värdefullt och gör skillnad!

- Kansliet och Truppkommittén
 
Anmälan till Borås GS
Schema
Våra samarbeten
Sociala medier