Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Borås GS
Rörelse hela livet

Bokningsvillkor
ANMÄLAN 
Anmälan till Borås Gymnastiksällskaps grupper sker via hemsidan inför varje termin.

Återanmälan för en befintlig medlem:

Inför höstterminen tas alla grupper bort och förtur gäller för befintliga medlemmar. Förtur innebär att man har möjlighet att boka till hela verksamheten på alla tillgängliga platser, innan platserna släpps till allmänheten. Förtur innebär INTE reserverad plats eller garanterad plats till sin gamla eller en önskad grupp. Anledningen till detta är att schemat och grupperna förändras så mycket under sommaren att det inte skulle fungera att hålla grupperna låsta även till hösten.


Inför vårterminen har barnet reserverad plats till den grupp hon/han har deltagit i under hösten, förutsatt att återanmälan görs inom angiven tid. När tiden för återanmälan är över kan vi hantera byten av platser i den mån det finns plats i grupperna. Därefter öppnar grupperna för allmänheten. Tider för när återanmälan öppnar kommer att finnas på hemsidan under hösten. 

BETALNING
Betalning sker med kort. Bekräftelse på bokning skickas via mail så snart bokningen är genomförd.
Vid val av faktura skickas en faktura till angiven mejladress med förfallodatum 14 dagar från bokningsdagen. Fakturan betalas med kort. Vid återbetalning ska kontouppgifter skickas till kansli@borasgs.se.

MEDLEMSAVGIFT
Enligt Borås Gymnastiksällskaps stadgar är man som medlem skyldig att betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av Borås Gymnastiksällskap. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

Du anmäler den person som ska delta i gruppen.
Medlemskapet knyts till deltagarens personnummer, och medlemskapet är därmed personligt.
Medföljande vuxen i familjegympa innehar inte ett personligt medlemskap.

LEVERANS
Medlemskapet levereras vid betalning.

Tidpunkt för startdatum/slutdatum är angivna vid bokning och i bekräftelsen. Träning levereras enligt gruppens utsatta startdatum. Borås GS är en ideell idrottsförening som är beroende av dess medlemmar och ledare. Vi reserverar oss för att kunna göra justeringar i schemat eller ställa in grupper efter oförutsedda händelser. Detta meddelas via mail till berörda medlemmar, som då har fulla rättigheter att avsäga sig sitt medlemskap med full återbetalning. Vi försöker lösa andra platser i största möjliga mån men kan inte garantera andra platser. 

AVANMÄLAN OCH ÅTERBETALNING
Vi ber er betala avgiften senast enligt angivet förfallodatum. Vid ej betald faktura kommer påminnelse att skickas. Vid ej betald påminnelse stryker vi barnet från gruppen.

Följande villkor för AVANMÄLAN gäller:

Avanmälan inom 14 dagar från bokningsdatum: 100% av betald avgift återbetalas.

Avanmälan efter 1:a veckan:  Betald avgift återbetalas - 150 kr

Avanmälan under 2:a till 5:e veckan: Betald avgift återbetalas - 150 kr samt en avgift för de gånger som varit. 

Avanmälan efter 5:e veckan: Ingen återbetalning sker.

Vid skada: Återbetalning enligt ovan villkor. En skadeanmälan ska alltid skrivas. Kontakta kansliet om träningen måste avbrytas. 


Har fakturan inte hunnit bli betald vid avanmälan krediteras fakturan alt. debitering för genomförd träning enligt ovan.

 
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER
Det finns ett begränsat antal platser till varje grupp. Bekräftelse på att medlemmen fått plats till gruppen skickas till er angivna e-postadress i samband med bokning.
Är gruppen fullbokad kan deltagaren anmälas till reservplats. Blir en ordinarie plats ledig kontaktar vi reserverna via mejl i tur och ordning efter de val som har angivits. Om inget svar har inkommit inom en vecka efter erbjuden plats går den vidare till nästa person i köhanteringen.
Reservlistan är ingen garanti för plats och raderas efter varje termin.

FORCE MAJOR
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som förening ej råder över, som leder till att våra grupper ej kan genomföras som planerat, har vi som förening ingen skyldighet att leverera. Borås GS är en ideell idrottsförening som är beroende av dess medlemmar och ledare. Kan vi inte starta en grupp kommer anmälda deltagare att meddelas. Vi försöker lösa andra platser i största möjliga mån men kan inte garantera andra platser. 

KONTAKT
Du är alltid välkommen att höra av dig till kansli@borasgs.se eller 033-140999 om du har frågor.
 
Anmälan till Borås GS
Schema
Våra samarbeten
Sociala medier