Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Borås GS
Rörelse hela livet

Föreningen får många frågor ang återbetalning av terminsavgift med anledning av Covid-19

Force majeure, - Händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som förening ej råder över, som leder till att våra grupper ej kan genomföras som planerat.
Borås GS är en ideell idrottsförening som är beroende av dess medlemmar, ledare och personal.
Ingen återbetalning av avgifter kommer ske med anledning av att vi gjort nedan åtgärder.

 

Föreningen har startat upp verksamheten igen efter drygt 3 veckors uppehåll.
Nya grupper är satta med utgångspunkt från antalet ledare, barn och ungdomar som meddelat att de vill deltaga.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om minskat antal deltagare i grupperna, god handhygien och att stanna hemma vid sjukdom.

 

Föreningens målsättning är att finnas kvar med ett stort utbud även i framtiden.
De kostnader vi har i samband med planering och uppstart av nästa termin
finns kvar och ingen kan i detalj i nuläget säga hur rådande period påverkar vår verksamhet på sikt.

Vår ambition är att vara rustade inför hösten och de resurser vi har av personal, ledare mm är oerhört viktig för oss att ha kvar för att kunna erbjuda verksamhet i vårt upptagningsområde framöver.


Styrelsen för Borås Gymnastiksällskap

 
Anmälan till Borås GS
Schema
WEBBSHOP
Sponsorer
Våra samarbeten
Sociala medier