Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Borås GS
Rörelse hela livet

Uppdaterade policys
Borås GS har under hösten 2017 reviderat föreningens policydokument.

Policyn är en del av säker och trygg förening och finns till för att helt enkelt skapa en trygg och säker plats för våra medlemmar. I våra dokument finns även handlingsplaner för krissituationer, brand och olycksfall riktade till styrelsen och ledare. Dessa dokument finns tillgängliga på kansliet. 
Kontakta kansliet på kansli@borasgs.se om du som medlem vill ta del av dessa.  


Föräldrapolicy
Målgrupp för detta dokument är föräldrar till barn i Borås GS tävlingsverksamhet. Barn i detta sammanhang är de som är under 20 år och bor hemma hos sina föräldrar. Syftet är att informera om och fokusera på vad det egentligen innebär för dig som förälder och ditt barn att deltar i tävlingsverksamhet, vilka insatser som krävs för att verksamheten skall fungera och för att barnen skall få bästa tänkbara förutsättningar att träna och trivas i föreningen. 

Dokumentet är under revidering
Gymnastpolicy
Detta är ordningsregler och riktlinjer som gäller för deltagare i våra tävlingsinriktade
grupper. 

Dokumentet är under revidering
 
Våra samarbeten
Aktuella Sponsorer