Borås GS
Rörelse hela livet

Vanliga frågor och svar

Nedan hittar ni svar på de vanligaste frågorna angående vår verksamhet.


 1. När startar terminen och när är det lov?

 2. Hur anmäler/återanmäler jag?

 3. Kan mitt barn provträna?

 4. Kan jag avboka och få återbetalning?

 5. Vad kostar en termin?

 6. Hur betalas platsen?

 7. Gruppen är fullbokad. Kan jag stå i kö?

 8. Vilka grupper finns?

 9. Vad är skillnaden mellan grupperna?

 10. Vilken grupp och nivå ska jag välja?

 11. Kan jag som förälder sitta med i gymnastiksalen?

 12. Vad är en stödförälder?

 13. Vad ska barnen ha på sig när de tränar?

 14. Mitt barn är sjukt. Vem ska jag sjukanmäla till?

 15. Varför har ni ändrat åldrarna för grupperna?

 16. Varför har ni tagit bort grupper från skolorna?

___________________________________________________________________________________
1. NÄR STARTAR TERMINEN OCH NÄR ÄR DET LOV?
Vårterminen: Start vecka 2
Höstterminen: Start vecka 36
Alla tider för start, avslut och lov kommuniceras via nyheter på startsidan. 
Vid bokning av grupp finns alla datum tillgängliga och du finner även informationen på din faktura och i ditt välkomstbrev. 

Terminstider vår
Liten och stor, Bamse, Redskap, Fortsättning - Vecka 2 till 17 (Ingen träning på lov)

Parkour - Vecka 2 till 24 (Ingen träning på lov)

Trupp Basic - vecka 2 till 17 (Ingen träning på lov)
Trupp 1-3 + killar - vecka 2 till 24 (Ingen träning på lov)
Trupp 4 och 5 - vecka 2 till 24 (Träning på lov efter kommunikation med ledare)

Trampolin 1 - vecka 2 till 17 (Ingen träning på lov)
Trampolin 2 - vecka 2 till 24 (Ingen träning på lov)
Trampolin 3 - vecka 2 till 24 (Träning på lov efter kommunikation med ledare)

 

Lovdagar
Sportlov vecka 7
Påsklov fredag 30 mars till tors 5 april för barn och ungdom.
Påsklov lördag 31 mars till fredag 6 april för Parkour.
Ordinarie verksamhet Kristihimmelsfärdsdag, Pingst och Nationaldagen

2. HUR ANMÄLER/ÅTERANMÄLER JAG?
Anmälan sker alltid på vår hemsida. Anmälan till VT 2018 »
Några veckor in på terminen stänger vi anmälan för samtliga grupper. Detta gör vi för att gruppen och ledarna ska ha bästa förutsättningar till att utveckla träningen utan att behöva introducera nya deltagare.  

Vi använder oss av Sportadmins medlems,- och bokningssystem. Använd samma mailadress för att få tillgång till ditt barns eller syskonens uppgifter.
Efter bokning skickas en faktura till angiven mejladress. Detta är din bekräftelse på att platsen är bokad. 
I fakturan finns information om gruppen och terminen samt ett välkomstbrev. 

Inför varje termin ska en ny anmälan göras av alla medlemmar för att behålla sin plats. (Gäller ej trupp 1-5 samt killar + trampolin 2-3)
Tider för när anmälan öppnar skickas ut till befintliga medlemmar samt kommuniceras via hemsidan och facebook.

Återanmälan för en befintlig medlem:

Inför höstterminen tas alla grupper bort och förtur gäller för befintliga medlemmar. Förtur innebär att man har möjlighet att boka till hela verksamheten på tillgängliga platser, innan platserna släpps till allmänheten. Förtur innebär INTE reserverad plats eller garanterad plats till sin gamla eller en önskad grupp. Anledningen till detta är att schemat och grupperna förändras så mycket under sommaren att det inte skulle fungera att hålla grupperna låsta även till hösten.


Inför vårterminen har barnet reserverad plats till den grupp hon/han har deltagit i under hösten, förutsatt att återanmälan görs inom angiven tid. När tiden för återanmälan är över kan vi hantera byten av platser i den mån det finns plats i grupperna. Byten meddelas till kansliet via telefon. Därefter öppnar grupperna för allmänheten. Tider för när återanmälan öppnar kommer att finnas på hemsidan under hösten. 

3. KAN MITT BARN PROVTRÄNA?

För att delta i vår verksamhet måste man vara anmäld till gruppen. På grund av försäkringar och att vi har många barn på kö till vår verksamhet finns tyvärr inget utrymme för deltagande utan anmälan. 

 

4. KAN JAG AVBOKA OCH FÅ ÅTERBETALNING?

En avanmälan till kansliet måste alltid göras om platsen inte ska behållas!


Följande villkor för AVANMÄLAN gäller:

Avanmälan inom 14 dagar från bokningsdatum: 100% av betald avgift återbetalas.

Avanmälan efter 1:a veckan:  Betald avgift återbetalas - 150 kr

Avanmälan under 2:a till 5:e veckan: Betald avgift återbetalas - 150 kr samt en avgift för de gånger som varit. 

Avanmälan efter 5:e veckan: Ingen återbetalning sker.

Vid skada: Återbetalning enligt ovan villkor. En skadeanmälan ska alltid skrivas. Kontakta kansliet om träningen måste avbrytas. 


Har fakturan inte hunnit bli betald vid avanmälan krediteras fakturan alt. debitering för genomförd träning enligt ovan.


För återbetalning kontakta kansli@borasgs.se med kontonummer och namn på medlemmen som ska avbokas.


5. VAD KOSTAR EN TERMIN?

Träningsavgiften för träningsgrupper, tävlingsgrupper och parkour är baserad på antalet träningar på en termin.

Träningsavgifter »

Medlemsavgift (gäller jan-dec): 150 kr

Licensavgifter för barn fr. 8 år (gäller okt-sept): 150 kr för träningslicens och 180 kr för tävlingslicens.


Vid bokning väljer du en grupp och en dag som passar. 

Önskar man delta i fler grupper ger vi halva priset på den grupp med lägst terminsavgift. Detta anmäls till kansliet och förutsätter att det finns plats i gruppen.

 

6. HUR BETALAS PLATSEN?

Betalning sker med kort via en digital faktura. Bekräftelse/faktura på bokning skickas via angiven mejl så snart bokningen är genomförd. 

Fakturan ger 14 dagar till förfallodatum. Kan fakturan inte betalas med kort kontaktar ni kansliet snarast. 
Vid ej betald faktura kommer påminnelse att skickas - denna påminnelse ger ytterligare 10 dagar till förfallodatum.
Vid ej betald påminnelse stryker vi barnet från gruppen. Du får då en kreditfaktura med en informationstext om att platsen är avbokad. 

Har fakturan inte hunnit bli betald vid avanmälan krediteras fakturan alt. debitering för genomförd träning enligt ovan.


7. GRUPPEN ÄR FULLBOKAD. KAN MAN STÅ I KÖ? (Stängd för våren 2018 pga många köanden)

Vi rekommenderar starkt att anmäla sig till en grupp med lediga platser, eftersom vi har få avhopp. Innan terminen börjat och ett par veckor in på terminen kan man anmäla intresse av plats i fulla grupper vid återbud. Då kan man fylla i den här intresseanmälan (öppnar 18 december 2017) så noggrant som möjligt. Om en plats blir ledig i en grupp som motsvarar era önskemål kommer vi att kontakta er. Reservlistan nollställs efter varje termin och om vi inte kontaktat er i mitten av terminen kunde vi dessvärre inte erbjuda en plats den aktuella terminen.


8. VILKA GRUPPER FINNS?

Borås GS har följande typer av grupper för de nedan angivna åldrarna:

Liten och Stor, där en vuxen är med hela passet (från 2 år)

Familjekul, där en vuxen är med hela passet (från 4 år)
Bamsegympa (från 4 år)
Redskapsgymnastik (från 6, 8, 10, 12 år)
Parkour (från 8, 10, 13, 15 och 18 år)

Trampolin (från 8 år)

Truppgymnastik (från 8 år)

Gymnastics Fitness/Vuxengymnastik (från 18 år)


9. VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN GRUPPERNA?
I både Familjegympan, Bamsegympan och i redskapsgymnastiken tränar vi alla grundformer som springa, gå, balansera, klättra, krypa, åla, hoppa, kasta och fånga. Vår verksamhetsidé grundar sig i Rörelse hela livet. Se gärna vår utvecklingsmodell för en större förståelse för hur detta fungerar.

Liten och Stor/Familjekul - finns till för våra yngsta. I dessa grupper tränar barn och vuxen tillsammans på ett roligt, utmanande och lustfyllt sätt genom lekar och hinderbanor.

Bamsegympa är anpassat för barn mellan 4-6 år. På Bamsegympan arbetar vi mycket till musik och vi arbetar utifrån Bamse och alla hans vänner där de olika bamsefigurerna symboliserar olika rörelsegrupper och grundläggande grovmotoriska övningar.

Redskapsgymnastik - är lite friare för varje enskild ledare att planera utefter egen fantasi, men även här används musik och lek för att öva in olika moment. Deltagarna introduceras i gymnastikens grundövningar och utmanas i roliga redskapsbanor. Redskapsgymnastik är vår träningsinriktning för de barn som vill träna och utvecklas i gymnastik utan att tävla.

Parkour - En sport där du skall ta dig från punkt A till punkt B på bästa möjliga sätt med hjälp av din kropp. Du tränar dig själv för att kunna ta dig igenom alla slags miljöer och hinder som i din väg med hjälp av självsäkerhet, styrka, teknik och kreativitet.

Truppgymnastik - En tävlingsdiciplin inom gymnastik där gymnasterna tränar och tävlar i lag i redskapen Tumbling, Trampett och Fristående. I truppgymnastik är målet att tävla och utvecklas individuellt men också gemensamt i ett lag.

Trampolin - En individuell tävlingsdiciplin där varje serie består av 10 olika övningar (hopp) som måste utföras efter varandra.


Gymnastics Fitness - Vuxengymnastik - är vår träningsform för vuxna som är intresserade av gymnastikinriktad träning.

Vill du ha en ny utmaning, kanske utföra din första frivolt i livet eller till och med hållit på med gymnastik som ung - då är detta gruppen för dig!


10. VILKEN GRUPP OCH NIVÅ SKA JAG VÄLJA?

Välj den typ av träning som bäst motsvarar dina önskemål gällande dag och tid.

Somliga av våra grupper är uppdelade efter förkunskap. Vi ber er vänligen att respektera förkunskapskraven och åldersindelningarna, då dessa finns till för att få jämna grupper som främjar barnens utveckling. 


Nybörjare Redskskap och Parkour nybörjare:

Inga förkunskaper krävs.


Redskap fortsättning 8-10 år

Förkunskaper: 

Se inlägget nedanför


Redskap fortsättning fr. 11 år

Förkunskaper:

Tränar två gånger i veckan

Se inlägget nedanför


Parkour fortsättning och avancerad

Tar ej emot nya medlemmar. Förkunskaper krävs. Tala med ledarna för resp. grupp.

Uppflyttningar sker inför varje ny termin.


Truppgymnastik

Alla gymnaster startar sin träning i Trupp Basic som är en förberedande trupp för den som har intresse av tävlingsgymnastik! 

Våra trupper 1-5 samt killar är inte valbara utan uppflyttning till dessa grupper från Trupp Basic sker utav ledarna utefter barnet kunskap och i mån av plats. Alla våra trupper har grundläggande kunskapskrav för att passa den tävlingsnivå gruppen befinner sig i. Uppnås inte kunskapskraven för trupp basic rekommenderas redskapsgymnastik som start. Trupp Basic är indelade i ålderskategorierna yngre (8-10 år) och äldre (fr.11 år). Gymnasten ska erbjudas möjlighet till att bli säkrare på de övningar gymnasten kan som ligger utöver målen, samt förberedas för att vid uppflyttning motsvara de kunskapskrav som gäller för aktuell trupp.


Förkunskapskrav Basic:

Se inlägget nedanför.


11. KAN JAG SOM FÖRÄLDER SITTA MED I GYMPASALEN?

Under åren har vi märkt att barnen lär sig mycket mer och har större behållning av att få vara på gymnastiken själva, även de minsta barnen. De kan fokusera på träningen på ett helt annat sätt och öva på den sociala biten i en grupp där de andra deltagarna är i deras egen ålder. I vissa fall bestämmer ledaren att föräldrarna kan komma in igen sista minuterna för att se vad barnen gjort under passet, andra ledare väljer att bjuda in till en liten uppvisning i slutet av terminen istället. Då har barnen fått arbeta själva och får glädjen av att visa för sina föräldrar hur duktiga de blivit. I de yngre grupperna är ledarna väldigt tacksamma för hjälp med fram och bortplockning av redskapen.

 

12. VAD ÄR EN STÖDFÖRÄLDER?

En stödförälder är med som ett stöd för ledarna på träningarna med fram/bortplock av redskap, stationsöversyn och lättare passning. Man är ett par extra ögon i gruppen och hjälper alla barn lika mycket under passen. En stödförälder är ombytt och ska tilldelas uppgifter av ledaren på plats och behöver inte ha någon föräldrakontakt mot övriga gruppen.


Vi söker ledare till flertalet av våra grupper; Stödföräldrar, assisterande ledare och huvudledare. 

Du som har ditt barn* i verksamheten och är assisterande eller huvudledare får barnets terminsavgift till ett värde upp till 800 kr tillbaka utöver ett timbaserat arvode per termin. (* Gäller ett barn 2-18 år) Inga förkunskaper krävs. Att vara en trygg och närvarande vuxen för gruppen räcker långt. Är du intresserad eller känner någon som skulle passa i rollen - kontakta kansliet på kansli@borasgs.se.

 

13. VAD SKA BARNET HA PÅ SIG UNDER TRÄNING?

Gymnastikdräkt, t-shirt och shorts, på fötterna ”plastisock” eller barfota, uppsatt hår och glöm inte att ta med vattenflaska.

Vi ber er vänligen att lämna inomhusskor hemma. 

 

14. MITT BARN ÄR SJUKT. VEM SKA JAG SJUKANMÄLA TILL?

I barngrupperna och parkouren behöver ingen sjukanmälan göras. Skulle ni vara frånvarande en längre tid kan ni meddela ledaren men ni förlorar inte er plats under er frånvaro. I tävlingsverksamheten önskas det att en sjukanmälan görs på telefon, SMS eller mail till huvudledaren för gruppen. För kontakt till parkouren vid ev. sen ankomst klicka här.


15. VARFÖR HAR NI ÄNDRAT ÅLDRARNA FÖR GRUPPERNA?

Svensk Gymnastik är starkt växande och i och med detta har Svenska Gymnastikförbundet reviderat tävlingsstegen som träder i kraft 2018. Med den nya tävlingsstegen sker nationella tävlingar nu från 11 år ålder. Ingen övre åldersgräns på tävlingarna finns. I Borås GS tror vi på den nya tävlingsstegen och förändrar därför våra grupper för att kunna följa med i utvecklingen. 


16. VARFÖR HAR NI TAGIT BORT GRUPPER FRÅN SKOLORNA?

Till höstterminen 2017 öppnade vi i samverkan med Hop N Pop en specialanpassad parkourhall på Enedalsgsatan 10 (bredvid Coop). Vi bytte i samband med detta namn från Freerunning till Parkour. Alla grupper i parkour flyttade till den nya lokalen.


Flytten till parkourhallen möjliggör för oss att flytta våra övriga barngrupper till Gymmixhallen på Getängsvägen. 

Endast Trandared och Brämhult/Myrås kommer att finnas kvar likt tidigare. Beslutet grundar sig även i en ledarbrist som funnits länge. Genom att samla grupperna i samma lokal hoppas vi kunna underlätta administrationen och behovet av ledare. Vi stänger inga dörrar för att eventuellt återuppta verksamhet på skolorna men vi behöver då ha en bra och hållbar lösning på ledarskapet.


 
 
Våra samarbeten
Vi har bamsegympa!