Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Borås GS
Rörelse hela livet

Gemenskap
Vi har kul och tar gemensamt ansvar för att alla trivs och mår bra i vår förening - Allt engagemang värderas högt och alla behövs

Glädje
Vi uppmuntrar och bekräftar varandra oavsett roll eller resultat. Vi söker aktivt utveckling som leder oss framåt och gör oss till förebilder i träningssalen såväl som utanför.

Hälsa
Vi strävar efter att du ska finna balans i livet genom en aktiv fritid.
Genom delaktighet och gott ledarskap i en familjär miljö skapar vi inspiration och uppmuntran för fortsatt rörelse.
Uppförandekod

Gymnastikens uppförandekod och vår verksamhetsidé är Rörelse hela livet. Varje gymnastikförening bestämmer vilken mix av verksamhet man erbjuder. Oavsett inriktning följer alla medlemsföreningar Svenska Gymnastikförbundets stadgar och riktlinjer. En gemensam uppförandekod gäller alla inom Svensk Gymnastik – aktiva, anställda, ideellt verksamma.

1.   Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.

2.   Vi underlättar individernas utveckling med utgångspunkt från den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

3.   Vi är goda förebilder

4.   Vi respekterar allas lika värde

5.   Vi respekterar utövarnas personliga integritet

6.    Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar eget ansvar

7.    Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet

8.    Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet


Borås GS värdegrund och policy mot mobbning och kränkande särbehandling.


 
Våra samarbeten
Aktuella Sponsorer