Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Borås GS
Rörelse hela livet

Borås GS styrelse
Styrelsen i Borås GS väljs på Årsmötet under mars månad. Skulle du själv vara intresserad eller vet någon du anser skulle passa bra för uppgiften ta då kontakt med valberedningen.
Styrelse 2018/2019

Styrelsen sammanträder ca 1 gång per månad - ärenden som du önskar att styrelsen tar upp lämnas till mail: kansli@borasgs.se 
 • Ordförande Helena Hernelind
 • Sekreterare, Gunilla Ellerstrand
 • Kassör Jörgen Paulsson,
 • Övriga ledamöter
  Linda Karlsson
  Carina Lindgren
  Nadja Johansson
  Martin Freij
 
Våra samarbeten
Aktuella Sponsorer